อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

17 ส.ค. 2560
06952
สุนทราภรณ์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการบรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษษ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันแม่แห่งชาติ ในชื่อ "สุนทราภรณ์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ" ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น.

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้จงรักภักดีและแฟนเพลงสุนทราภรณ์ร่วมถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์1 สิงหาคม 60 เวลา 20:29 น.


ความเห็นที่ 1
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการและประชาชนออกทุกข์ได้ ๑ วันในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อร่วมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายด้วยสีประจำพระชนมวารคือสีฟ้า โดยพร้อมเพรียงกัน

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 4 สิงหาคม 60 เวลา 10:38 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป