เพราะรักที่รัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง สมศักดิ์ เทพานนท์     
  ที่รัก ที่รัก ที่รัก หัวใจกระซิบคำฝาก
ที่รัก ที่รัก ถามจิตถามใจถามทัก
ถามตัว ถามรัก
ถามซักเธอว่ารักใคร
ที่รัก ที่รัก ที่รัก ขอเรียกเธอให้เต็มปาก
ที่รัก ได้ไหม
ขอจิตขอใจขอกายขอตัวขอไว้
ขอชมให้ชื่นอุรา

หวงกายหวงใจหวงจิตหวงสิทธิ์
เพราะใจรักหนักหนา
ถ้าไม่รักไม่ข้องเกี่ยวให้เสียเวลา
ล่วงเกินขวัญตาเพราะรักใช่ว่าทำลาย
เพราะรักที่รัก ที่รัก ที่รัก รักจนหลง
จนลืมยากยิ่งนักไม่คลาย
หลงจิตหลงใจหลงกายหลงงมงาย
หลงตายเพราะเธอก็ยอม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : สมศักดิ์ เทพานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เมื่อเช้าได้ฟังเพลงนี้ ผ่านสถานีวิทยุ เป็นเพลงที่มีทำนองทันสมัยมากครับ ที่ได้ฟังน่าจะเป็น version ที่สุนทราภรณ์ยุคใหม่ นำมาขับร้องอีกครั้ง

เนื้อหา ทำนอง ไพเราะจริงๆ ครับ

ขอร่วมสนับสนุน เผยแพร่ ส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ครับ

ป.ล. ทำให้นึกสนใจอยากฟัง original version ด้วย และขอคำแนะนำครับหากอยากได้ CD เก็บไว้ฟังครับ หรือเป็น Note ดนตรี ด้วย จะดีมากครับ
ธรรมนูญ
© บรรทัดรองสุดท้าย ต้องมีคำว่า"หลง"อีกคำหนี่งครับ คือเป็น "หลงจิตหลงใจหลงกายหลงงมหลงงาย"
ไก่
© ในบันทัดที่ 3 จากข้างท้าย ต้องเป็น"ยิ่งรัก" ไม่ใช่"ยิ่งนัก"
หนุ่มกาญจน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเพราะรักที่รัก