รำวงชมทะเล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  สร้อย) ฟังเสียงครั่นครืน เสียงคลื่นโครมถั่งโถมคะนอง
คลื่นมันซัด มันซ้ำลำพองเสียงมันดังก้องทั่วไป
แรงลมผสมพาให้ครื้นครั่นไปโถมใกล้ฝั่งมา
ฟัง ๆ ไปคล้ายดังลีลาเพลงเร้าเร่งพารื่นรมย์

ช) ชวนโฉมเจ้าโสภีนั้นชมนทีกว้างใหญ่
ฝั่งทะเลแลเลี้ยวไกล ๆ นั้นกว้างใหญ่เกินมอง
ชี้ให้ยุพาแลจ้องสายน้ำขาวผ่องเหมือนดวงใจพี่
สุดสะอาดไม่มีราคี รักเจ้านี้เต็มหัวใจ
ญ) ถ้ารักพี่เหมือนทรายน้องคงช้ำใจตายแน่
แค่รักเดียวยังกลัวปรวนแปร รักไม่แท้นานวัน
แล้วนี่เม็ดทรายตั้งพัน คิดแล้วชักหวั่นหัวใจไม่วาย
กลัวเจอคนมากใจดังทราย ริรักแจกจ่ายไม่เว้นวัน
(สร้อย)

ช) เออหนอเจ้าแสนงามโถช่างหาความกันได้
ถ้าหัวใจพี่มีดังทราย ขอมอบให้กานดา
ให้หมดร้อยพันดังว่า รัก รัก รักแต่ยุพาคนเดียว
ผูกสมัครปักใจกลมเกลียว รักแน่นเหนียวไม่รู้คลาย
ญ) จริงนะพี่ สัญญารักอย่าร้างราแหนงหน่าย
หากรักพี่นี้มีวันคลายขอให้ตายกลางทะเล
แม้นหากรักพี่รวนเร คิดคดร้อยเล่ห์หลายใจก็ตาม
วันใดที่ชายทวนคำให้เป็นเหยื่อฉลามเอย
(สร้อย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© " ทรายงามขาวผ่องเหมือนดวงใจพี่"

พรานทะเล(หนุ่ม)
© สมคิด-จั่นทิพย์ ขับร้องหรือป่าวครับ
กิตติพงษ์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงชมทะเล