รำวงจันทรเกษม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พร้อม) แสงสีส่องสวยงามเรืองอยู่
ดุจเป็นแดนแคว้นครูแลดูเพริศเพรา
พี่น้องเราเอยเคยเมยไยเล่า
เชื้อชาติเทาเหลืองอย่ามัวเหงาอยู่ไย

แสงสีส่องสวยงามเรืองอยู่
ดุจเป็นแดนแคว้นครูแลดูเพริศเพรา
พี่น้องเราเอยเคยเมยไยเล่า
เชื้อชาติเทาเหลืองอย่ามัวเหงาอยู่ไย

ญ) ลูกจันทรเกษมสุขสันต์เปรมเต็มที่
ชั่วเดือนชั่วปีไม่เห็นมีเศร้าใจ
ศรีของครูเด่นเลิศหรูร่ำไป
คบเพลิงไสวนั้นนำไทยให้เด่นดี

หมู่ชาย) สวยสมอยู่ผองครูงามเด่น
จันทรเกษมสมเป็นคุณครูที่ดี
ศักดิ์ศรีจันทรเกษมเหมือนดังดวงมณี
เพชรเอกน้ำดีเลิศศักดิ์ศรีกว่าใคร

หมู่หญิง) สวยสมอยู่ผองครูงามเด่น
จันทรเกษมสมเป็นคุณครูที่ดี
ศักดิ์ศรีจันทรเกษมเหมือนดังดวงมณี
เพชรเอกน้ำดีเลิศศักดิ์ศรีกว่าใคร

ช) ค่ำนี้จันทรเกษมปลื้มและเปรมกันใหญ่
ต่างคนผ่องใสชื่นไฉไลเริงร่า
สาวสมทรงหนุ่มระหงสุภา
เหมือนดาวเด่นฟ้าคล้อยนภามาเพริศเพรา

หมู่หญิง) สวยสวยอร่ามทุกยามดูเด่น
ราชพฤกษ์เหมือนเป็นขวัญใจแห่งเรา
เหล่าจันทรเกษมปลื้มเปรมไม่เบา
แคฝรั่งรั้วเราไม่เงียบเหงาสุขจริง

หมู่ชาย) สวยสวยอร่ามทุกยามดูเด่น
ราชพฤกษ์เหมือนเป็นขวัญใจแห่งเรา
เหล่าจันทรเกษมปลื้มเปรมไม่เบา
แคฝรั่งรั้วเราไม่เงียบเหงาสุขจริง

ญ) ให้การศึกษายอดวิชาครูเยี่ยม
แห่งใดไม่เทียมถิ่นของเราดียิ่ง
รั้วของเราจันทรเกษมสุขจริง
ทั้งชายและหญิงได้พักพิงอบอุ่นใจ

หมู่ชาย) รั้วนี้แหล่งของฟ้าเมืองปราชญ์
จันทรเกษมรักชาติรักยิ่งสิ่งใด
จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติยิ่งใหญ่
ถือเกียรติวินัยให้มั่นไว้ไม่คลาย

หมู่หญิง) รั้วนี้แหล่งของฟ้าเมืองปราชญ์
จันทรเกษมรักชาติรักยิ่งสิ่งใด
จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติยิ่งใหญ่
ถือเกียรติวินัยให้มั่นไว้ไม่คลาย

ช) ร่วมรักศรัทธาสามัคคียึดมั่น
เพื่อนครูด้วยกันสุขสัมพันธ์ไม่หน่าย
ถึงแม้ไกลจะจำไว้ไม่วาย
ผองครูมั่นหมายช่วยชาติไทยให้เจริญ

พร้อม) รั้วนี้แหล่งของฟ้าเมืองปราชญ์
จันทรเกษมรักชาติรักยิ่งสิ่งใด
จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติยิ่งใหญ่
ถือเกียรติวินัยให้มั่นไว้ไม่คลาย

รั้วนี้แหล่งของฟ้าเมืองปราชญ์
จันทรเกษมรักชาติรักยิ่งสิ่งใด
จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติยิ่งใหญ่
ถือเกียรติวินัยให้มั่นไว้ไม่คลาย

ร่วมรักศรัทธาสามัคคียึดมั่น
เพื่อนครูด้วยกันสุขสัมพันธ์ไม่หน่าย
ถึงแม้ไกลจะจำไว้ไม่วาย
ผองครูมั่นหมายช่วยชาติไทยให้เจริญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ-ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำ วิทยาลัยครูจันทรเกษม ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"
เทพกร บวรศิลป์
© ผมเคยร้องว่า แสงสีส่อง สวยลำยองอยู่
ปิ่นโต

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรำวงจันทรเกษม