ห้วยงาม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พจน์ จารุวณิช
ทำนอง พจน์ จารุวณิช     
  ห้วยเอยแสนงาม
ยามเมื่อน้ำไหลหลั่งกระทบกับฝั่งกระจาย
เป็นฟองฝอยแพรวพราย
ดูประกายงามตา

ลมพัดฉิว
ดอกไม้ใบไม้ไหวพลิ้วปลิวมา
แสนชื่นอุรา
เมื่อลมพัดพาหอมกลิ่นบุปผาชื่นใจ

สุขใจสุขไหนปาน
มองเห็นน้ำไหลผ่านดังซ่าซ่านสาดกระเซ็น
เพลินเหลือเมื่อได้มาเห็น
น้ำกระเซ็นเซาะธาร

ลมพัดหวน
กล้วยไม้ริมธารหอมชวนชื่นบาน
สวยสดตระการ
เมื่อลมพัดผ่านหอมกลิ่นชื่นบานเร้าใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงของคณะจารุกนก
2. เพลง "ห้วยงาม" นี้ บันทึกเสียงพร้อมกันกับเพลง "วังบัวบาน"
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงห้วยงาม