เพลงของเรา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เพื่อนสุนทราภรณ์เรา
งามเลิศเพริศเพราพราวใส
เล่นร้องคะนองเพลงไป
ระเริงอยู่ในสังคม

พวกเรา
ยามเขาเอาไปชม
ต่างเพลินภิรมย์
น้อมนิยมยินดี

เกิดสุนทราภรณ์มา
งามโชคชะตาราศี
ชื่อสุนทราภรณ์มี
พระพรเทพพลีเวทย์หวาน

หวานปานทิพย์ลิบฟ้า
เสกสรรค์มาประโลมวิญญาณ
แห่งหนของดนตรีกาล
สวยงามสะคราญเพราะเพลง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์
กังหันลม
© ตรง... ชื่อสุนทราภรณ์มี
ในเพลงได้ยินว่า... ด้วยสุนทราภรณ์มี

อัฏฐวัฒน์ สมบูรณ์
© ขับร้อง 3 เที่ยว
เที่ยวที่ 1 ท่อนที่ 1 ชาย, ท่อนที่ 2 หญิง, ท่อนที่ 3 ชาย, ทอ่อนที่ 4 หญิง ร้อง 2 บรรทัด แล้วร้องพร้อมกัน 2 บรรทัด
เที่ยวที่ 2 ร้องกลับกันกับท่อนที่ 1 คือหญิงร้องก่อน
เที่ยวที่ 3 ร้องพร้อมกัน
สมจินตนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเพลงของเรา