คอยรวีวันใหม่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เย็นยามสนธยาจวนค่ำ
รวีคล้อยดวงลงต่ำฟ้าดำทั่วไป
ดูเสมือนม่านดำผืนใหญ่
คลอบคลุมเบื้องบนพาให้ลับไปมืดมน

มองฟากฟ้า
มิดมืดหนักหนายิ่งพาใจหม่น
ตะวันลาลับพากังวล
หวาดหวั่นกมลเป็นห่วงคนแสนไกล

เขาคนนั้นที่ฉันรักใคร่
เขาลาเขาเลยลับไปหมองไหม้อุรา

จำวันนั้นย่ำสนธยา
เขาเฝ้าเพ้อคำวอนว่าถึงคราจำจร
ขอกอดฉันด้วยใจอาวรณ์
พิรี้พิไรฉะอ้อนอ้อนวอนให้คอย

เขาเอ่ยมา
ทั้งที่แววตาเขาครวญละห้อย
กอดกระซิบเพ้อคำให้คอย
เหม่อหม่นเลื่อนลอยฉันต้องพลอยหวิวใจ


คอยคอยเขาร่วมเรียงเคียงใกล้
เหมือนคอยรวีวันใหม่
น้อยใจเฝ้าคอย
น้อยใจเฝ้าคอย
น้อยใจเฝ้าคอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : โฉมฉาย อรุณฉาน , บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะแทงโก้ เรียบเรียงเสียงประสานโดย วัฒนา ชื่นสุวรรณ
2. คุณโฉมฉาย อรุณฉาน เป็นผู้บันทึกเสียงท่านแรก
3. ต่อมาคุณบรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ นำมาร้องในรายการชีวิตกับเพลงอีกครั้ง
สุนทรีย์บันเทิง
© เพลงนี้ออกมาในราวปี ๒๕๑๗ เดิมชื่อ "คอยรวีวันใหม่" คุณวัฒนา ชื่นสุวรรณ เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน

พรานทะเล(หนุ่ม)
© เดิมชื่อ "ตะวันเลือนเหมือนรักลา" ครับ
พรานทะเล(หนุ่ม)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงคอยรวีวันใหม่