เป็นสาวคราวเดียว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  เกิดเป็นหญิงควรตรองกมล
เฝ้าครองตนให้พ้นราคี
มีคนเปรียบสตรีว่าเหมือนมาลี
ผึ้งตอมเคล้าแล้วราคี กลิ่นก็โรยราไป
คำชายนั้นไม่แน่ อย่าไปรักให้หลง
จงคิดปลงใน..รักที่ชายมอบให้
รักเราด้วยจิตหรืออย่างไร
หรือทำฝากใจ เพียงชั่วชมแล้วโรยรา

เขาชมแล้วร้างห่างหน่าย
จะอับอายตรมอุรา
โอ้อกหญิงยามสาว
ต้องราคีคาวสิ้นเชิง..เสียท่า
กายชั่วไปไม่คืนคงมา
คนสมน้ำหน้าชลนารินหลั่ง
ควรรักชื่อตนอย่าหลงเชื่อคนมิฟัง
ระวังให้ดี..ด้วยความสาวมีคราวเดียว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ, vip94
ผู้ขับร้อง : รวงทอง ทองลั่นธม
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณจั่นทิพย์ สุฐินบุตร บันทึกเสียงอีกครั้ง ในแบบสังคีต
วรวิทย์
© ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงไทยเดิม มอญรำดาบ 2 ชั้นทางเปลี่ยน
นิมิตฯ
© ทำนองเพลงเป็นสาวคราวเดียวน่าจะมาจากเพลงมอญรำดาบทางเดิม เหมือนกับเพลงลมทะเลที่ครูเอื้อร้อง หรือเพลงแม่จอมขวัญของชรินทร์ ส่วนเพลงมอญรำดาบทางเปลี่ยนนั้นนอกจากที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร) แต่งไว้แล้วไม่แน่ใจว่ามีอีกกี่ทาง ทำนองมอญรำดาบทางเปลี่ยนน่าจะใช่เพลงลืมไม่ลงของชรินทร์ นันทนาคร และเพลงอยู่เพื่อความดีของปรีชา บุณยเกียรติครับ
วิพล
© มาริษา อมาตยกุล ขับร้องอีกครั้ง
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเป็นสาวคราวเดียว