เชิญชวนขี่จักรยาน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่ทราบผู้แต่ง
ทำนอง ยังไม่ทราบผู้แต่ง     
  หญิง) ถึงเวลาแล้วพี่น้องต้องประหยัด
เพื่อช่วยรัฐช่วยตัวเองเร่งแก้ไข
เราไม่ช่วยตัวเราแล้วพึ่งใคร
ดูทีหรือหน้าไหนให้พึ่งพา
อันของดีมีแน่แต่โบราณ
จักรยานเราเคยขี่ดีหนักหนา
ไม่ต้องใช้น้ำมันสูงราคา
จะได้ลดดุลการค้าด้วยเป็นไร

ชาย) เพิ่มพลังวังชา วังชา ให้กล้าแกร่ง
สุขภาพแข็งแรง แข็งแรง ไม่เจ็บไข้
ประหยัดทั้งเวลาที่มาไป
ประหยัดทั้งรายได้ไว้เลี้ยงตัว
ถึงเวลาต้องร่วมรัก ร่วมรัก สมัครสมาน
จักรยานหันมาขี่กันให้ทั่ว
เพื่อช่วยชาติช่วยรัฐและช่วยตัว
ช่วยครอบครัวให้อยู่ดีและกินดี

พร้อม) เพิ่มพลังวังชา วังชา ให้กล้าแกร่ง
สุขภาพแข็งแรง แข็งแรง ไม่เจ็บไข้
ประหยัดทั้งเวลาที่มาไป
ประหยัดทั้งรายได้ไว้เลี้ยงตัว
ถึงเวลาต้องร่วมรัก ร่วมรัก สมัครสมาน
จักรยานหันมาขี่กันให้ทั่ว
เพื่อช่วยชาติช่วยรัฐและช่วยตัว
ช่วยครอบครัวให้อยู่ดีและกินดี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล-อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงนี้ไม่มีการบันทึกแผ่นเสียง มีแต่ที่ขับร้องสดออกอากาศไว้
2. คุณมาริษาขับร้องท่อนแรกในจังหวะวอลทซ์ คุณอโศกขับร้องท่อนต่อมาในจังหวะบีกิน และปิดท้ายร้องพร้อมกันในจังหวะบีกิน
3. เป็นเพลงรณรงค์ให้ประชาชนหันมาขี่จักรยานแทนการใช้รถยนต์ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงาน เป็นเพลงที่เหมาะกับยุคสมัยที่ราคาน้ำมันแพงเช่นนี้มาก
เทพกร บวรศิลป์
© เป็นผลงานการประพันธ์ของ สมศักดิ์ เทพานนท์ เวส สุนทรจามร จารุลินทร์ ครับ
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเชิญชวนขี่จักรยาน