สริ  ยงยุทธ


เกิดเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๕๖ ที่ถนนเขื่อนขันธ์ ในพระบรมมหาราชวัง
เป็นบุตรของขุนยงวรยุทธ (หริ่ง ยงยุทธ) ซึ่งมีตำแหน่งเป็นทหารล้อมวังในสมัยรัชกาลที่ ๕
และรัชกาลที่ ๖ กับนางเลื่อน ยงยุทธ เป็นบุตรคนที่ ๕ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๗ คน
เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนวัดมหาธาตุยุวราษฎร์รังสฤษดิ์ จนกระทั่งจบมัธยมปีที่ ๓
จึงได้ไปสมัครเรียนดนตรีที่กองเครื่องสายฝรั่งหลวง กรมมหรสพ กระทรวงวัง
ทั้งๆที่บิดาอยากให้เรียนต่อเพื่อที่จะได้เป็นนายร้อยเหมือนพี่ชาย
แต่ด้วยความสนใจในด้านดนตรีเป็นอย่างมาก
สุดท้ายบิดาก็ตามใจจึงเข้าไปอยู่ที่กองเครื่องสายฝรั่งหลวง เมื่อประมาณปี ๒๔๗๒
ได้เริ่มเรียนไวโอลินก่อน โดยได้เบี้ยเลี้ยงวันละ ๕ บาท
ต่อมาก็ได้ขึ้นเป็นนักไวโอลินของวงใหญ่ได้เบี้ยเลี้ยงเดือนละ ๒๐ บาท
และต่อมาผู้เล่นเปียโนเสียชีวิต
จึงได้เปลี่ยนมาเล่นเปียโนโดยมีพระเจนดุริยางค์เป็นผู้ฝึกสอน
ต่อมาเมื่อท่านพระเจนดุริยางค์ได้ตั้งโรงเรียนสากลดนตรีขึ้นที่ปากคลองตลาด
ก็ได้มาเรียนและช่วยทำโน้ตตำราเรียนด้วย ซึ่งในสมัยนั้นตำราเรียนดนตรีสากลหายากมาก
ต้องเรียนจากแผ่นการสอนครั้งละ ๓ - ๔ แผ่น
เมื่อตอนที่รับราชการที่กรมศิลปากร ได้ออกหารายได้พิเศษที่บาร์ซีเล็คท์
ที่อยู่แถวเชิงสะพานพุทธยอดฟ้าฯ ฝั่งพระนครแถวๆ กรมไปรษณ๊ย์โทรเลขเก่า เมื่อประมาณปี
พ.ศ.๒๔๗๖ ผู้ที่เล่นอยู่ด้วยกัน ก็คือ สาลี่ กล่อมอาภา เล่นกลอง  ประชุม วิเศษประภา
เล่นไวโอลิน  และ ครูสริ ยงยุทธ เล่นเปียโน
วันหนึ่งหลวงสุขุมนัยประดิษฐ ก็ชวนครูสริ ยงยุทธ
ไปที่บ้านและได้พบนักดนตรีฝีมือดีหลายท่านทั้งชาวไทยและฟิลิปปินส์ เช่น ครูเอื้อ
สุนทรสนาน  ครูจำปา เล้มสำราญ  บิลลี่ (คีติ คีตากร)
จึงได้ฝึกซ้อมและเล่นดนตรีร่วมกันที่ โฮเต็ลพญาไท ปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
และที่บริษัทไทยฟิลม์
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๒
อธิบดีกรมโฆษณาการก็โอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรมาเพื่อจัดตั้งวงดนตรีกรมโฆษณาการขึ้น
เพื่อเล่นเพลงสากลส่งกระจายเสียงทางวิทยุคลื่นสั้นไปต่างประเทศ
ครูสริได้มีผลงานประพันธ์เพลงในวงดนตรีสุนทราภรณ์หลายเพลง ส่วนมากจะเป็นผุ้แต่งทำนอง
โดยมีชอุ่ม ปัญจพรรค์  สุรัฐ พุกกะเวส  เป็นผู้แต่งคำร้อง เช่น เพลงวิมานทะลาย
เพลงหากภาพเธอมีวิญญาณ  เพลงกำสรวลรัก  เพลงดื่มน้ำรัก  เพลงรักเอาบุญ
เพลงชั่วคืนเดียว  เพลงยอดยาใจ  เพลงดาวเจ้าชู้  เพลงฉันรักเธอ ฯลฯ
ครูสริ ยงยุทธ เกษียณราชการจากกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗
และยังคงไปร่วมงานกับวงดนตรีสุนทราภรณ์อยู่เสมอๆ เพราะเป็นนักดนตรีที่มีอาวุโสที่สุด
และได้รับความเคารพรักจากนักดนตรี นักร้อง และแฟนเพลงอยู่ตลอดมา

จากหนังสือขุนพลเพลงแห่งวงสุนทราภรณ์  


ผู้ส่ง : กังหันลม

 
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ http://dodee.com/suntaraporn

บทความที่ปรากฎที่นี่เป็นบทความที่คนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เป็นผู้เขียนขึ้นหรือคัดหรือตัดตอนมาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และส่งมาให้เรา โดยมีเจตนาเพื่อเทิดทูนครูเพลงและบทเพลงสุนทราภรณ์ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า หากท่านพบว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่ประสงค์ที่จะให้มีการเผยแพร่บทความของท่านสู่สาธารณะ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยด่วนเพื่อที่เราจะทำการนำออกจากเว็บไซด์ในทันทีที่ได้รับแจ้งจากท่าน โดยท่านสามารถแจ้งให้ทางเราทราบโดยส่ง email ไปที่ บรรณาธิการห้องบทความ