04064
ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตมหากุศล "สานฝันเพื่อน้อง" 9 ศิลปินสุเทพ-รุ่งฤดี-วินัย-โฉมฉาย-อิสริยา-สันติ ลุนแผ่ ดุริยางค์กองทัพเรือ

ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน(ชรช.)
ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตมหากุศล “สานฝันเพื่อน้อง”
เพื่อหารายได้สมทบทุน โดยเสด็จพระราชกุศล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาตามชนบท เพื่อ
“สืบสานนโยบายตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศิลปิน คุณสุเทพ วงศ์กำแหง, คุณวินัย พันธุรักษ์ , คุณสันติ ลุ้นเผ่, คุณโฉมฉาย อรุณฉาน
คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, คุณอิสริยา คูประเสริฐ
ดนตรี บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี
การแสดง ลีลาศ โดยแชมป์ลีลาศประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ถึง 17.00
ณ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่(แจ้งวัฒนะ) อาคาร 9 ห้อง ออดิทอเรี่ยม

กำหนดการ
เวลา 11.30 น - 14.00 น. งานแสดงผลิตภัณฑ์ ผลงาน ข้อมูล รัฐวิสาหกิจต่างๆ และ บริษัทฯที่ให้การ
สนับสนุนงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศลฯ
เวลา 13.50 น.- 14.00 น. ฉาย วีดีทัศน์ ความเป็นมาของการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศลฯ
เวลา 14.00 น.– 14.10 น. การแสดงจินตลีลา โชว์ลีลาศแชมป์ลีลาศประเทศไทย
เวลา 14.00 น.-15.30 น. การแสดงคอนเสิร์ต
เวลา 15.30 น. –15.45 น. พัก 15 นาที
เวลา 15.45 น. – 15.55 น. การแสดงจินตลีลา โชว์ลีลาศแชมป์ลีลาศประเทศไทย
เวลา 15.45 น.–17.00 น. การแสดงคอนเสิร์ต
บัตรชมการแสดงราคา 1,500 และ 800 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ กรรมการฝ่ายหารายได้
ร.อ.ชุมพล ตุลาพันธุ์
นายทวีลาภ ริ้วทอง
นายวิษณุ วิบูลเสถียร
นส.วาสนา โอศิริ
โทรศัพท์ 02-951-0330,
0836-103-103,
08-6332-2917,
08-1899-7099
Email:9510330@gmail.com
โอนเงินเข้าบัญชีทางธนาคารกรุงไทยกรุงไทยฯ สาขาย่อย ทีโอที (แจ้งวัฒนะ)
ชื่อบัญชี ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน บัญชีเลขที่ 066 – 0 – 03270 – 8 ประเภท ออมทรัพย์
แล้วนำใบโอนเงินส่ง FAX 0- 2951-0909
greenman 5 พฤศจิกายน 52 เวลา 03:51 น.
 


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
ข้อความ
จากคุณ
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium