06909
Happy Chinesse New Year
วันตรุษจีนขอให้บ้านคนรักสุนทราภรณ์อยู่ในประเทศเดี่ยวกันไปในเส้นทางสร้างสรรค์ อัทยาศัยไมตรี มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช
นาย วรนพ ตานุชนม์ 18 กุมภาพันธ์ 60 เวลา 00:20 น.
 
ความเห็นที่ 1
ขอขอบคุณแทนสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์ทุกคนค่ะ
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 19 กุมภาพันธ์ 60 เวลา 15:05 น.
 


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
ข้อความ
จากคุณ
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium