06915
การแต่งตั้งประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หลังการถึงแก่อนิจกรรมของนายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ท่านแรก ที่ดำรงตำแหน่งประธานถึง 14 ปี (2545-2559) คณะกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ขออนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นประธาน โดยผ่านการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุขจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานกฏหมายธรรมนิติ ถนนวิทยุ กทม
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 14 มีนาคม 60 เวลา 08:24 น.
 


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
ข้อความ
จากคุณ
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium