06918
กำหนดการเสด็จฯนำคณะทูตและคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชับพัฒนานุรักษ์ วันที่ 28 มีนาคม 60
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จนำคณะทูตและคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชับพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในงาน มหกรรมมะพร้าว (Coconut Festival) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น.

มูลนิธิชัยพัฒนาจะเปิดพื้นที่ในโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ทั้งหมด ตั้งแต่บริเวณเรือนแถวริมนำ้ รวมทั้งห้องเช่าริมนํ้าของโครงการ ในลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ และลานฝั่งสวนเกษตรชัยพัฒนา จัดกิจกรรมหลากหลาย

ในโอกาสนี้มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิชัยพัฒนาให้จัดวงดนตรีสุนทราภรณ์ ไปบรรเลง ณ เรือนการเวก ในลานฝั่งสวนเกษตรชัยพัฒนา ตั้งแต่เวลา 10.00 จนถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับ ในเวลาประมาณ 17.30 น.

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 19 มีนาคม 60 เวลา 20:35 น.
 
ความเห็นที่ 1
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุน ปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๙ จำนวน 400 อัน และ โปสเตอร์พระบรมฉายาลักษณ์ 600 แผ่น สำหรับแจกให้แฟนเพลงที่อัมพวา ในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ติดต่อรับได้ที่บ้านครูเอื้อ...อัมพวา และที่เวทีการแสดงของวงสุนทราภรณ์ ที่เรือนการเวก ฝั่งสวนชัยพัฒนานุรักษ์

แล้วพบกันค่ะ
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 24 มีนาคม 60 เวลา 08:15 น.
 


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
ข้อความ
จากคุณ
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium