06933
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันนี้วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นางอติพร เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา จากการสนับสนุนกิจการของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 19 พฤษภาคม 60 เวลา 15:37 น.
 


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
ข้อความ
จากคุณ
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium