06936
การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ปนะจำปี 2560
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีได้จัดให้มีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร ขั้นที่ 1, 2 และ 3 ของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้เข้าสอบขั้นที่ 1 จำนวน 19 คน สอบผ่าน 15 คน ในจำนวนนี้มีเยาวชนอายุ 12 ขวบสอบผ่านเพลง ฟ้าคลุ้มฝน ด้วยคะแนนขั้นดีมาก

ขั้นที่ 2 คือนักเรียนที่ผ่านการสอบขั้นที่ 1 เมื่อปี 2558 แล้ว มีผู้เข้าสอบรวม 10 คน สอบผ่านจำนวน 8 คน ในจำนวนนี้มี เยาวชนอายุ 11 ขวบสอบผ่านเพลง ในฝัน ด้วยคะแนนขั้นดีมาก และเยาวชนอายุ 10 ขวบรวมอยู่ด้วย

ขั้นที่ 3 คือนักเรียนที่ผ่านการสอบขั้นที่ 2 เมื่อปี 2558 แล้ว มีผู้เข้าสอบรวม 6 คน สอบผ่านจำนวน 1 คน

โดย รร สุนทราภรณ์การดนตรีจะจัดให้มีการสอบซ่อมเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการสอบในวันที่ 28 พ.ค. นี้ในเดือนพฤศจิกายนต่อไป
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 29 พฤษภาคม 60 เวลา 11:17 น.
 


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
ข้อความ
จากคุณ
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium