ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 60 เวลา 14.00-17.00 น.


รอบที่สอง วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 60
บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 60 เวลา 14.00-17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 60 เวลา 14.00-17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 60 เวลา 14.00-17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 60 เวลา 14.00-17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 60 เวลา 14.00-17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 60 เวลา 14.00-17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 60 เวลา 14.00-17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 60 เวลา 14.00-17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ขอพบในฝัน สุนทราภรณ์ เดอะมิวสิคัล ฉลอง ๑๐๗ ปีชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ​
ณ โรงละครเอ็ม เธียเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 60 เวลา 14.00-17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ ไทยทิ๊กเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา โทร 0 2262-3456

ส 17 -อา 18 มิ.ย., ส 24 - อา 25 มิ.ย., ส 1 - อา 2 ก.ค., ส 15 - อา 16 ก.ค. และ ส 22 - อา 23 ก.ค. รวม 10 รอบการแสดง  ​นำแสดงโดย นิททิว, พิม-พิมประภา, เบนซ์, เมทัล, มาริว, เนสท์ ร่วมด้วย ปิง ฟรุตตี้, ผัดไท และหนุ่มหนุ่มหนุ่มสุนทราภรณ์ บุ๊ค/กีต้า/ปาล์ม ทุกรอบการแสดงในเวลา 12.00 น. พบกับวงสุนทราภรณ์ วงเล็ก และคลื่นลูกใหม่

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

สุนทราภรณ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 60 เวลา 14.00 – 16.00 น.วงสุนทราภรณ์ และคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ร่วมด้วย ศิลปินรับเชิญ ดร.ดาวใจ ไพจิตร ดร.วินัย พันธุรักษ์ และ ดร.เอ-ศุภาชัย 

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

ด้วยรักและผูกพัน นาฎศิลป์เพชรเกษฒ ครั้งที่ 4
ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี 
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 60 เวลา 13.30 – 17.00 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ โทร 081 869-2087, โรงละครแห่งชาติ โทร 0 2224-1342 และศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร 081 285-1427

วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ นักร้องดาวค้างฟ้า พรศุลี วิชเวช เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ รังษิยา บรรณกร ชมพู ฟรุตตี้ ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค รับชมการแสดงผลงานสร้างสรรค์นาฎศิลป์ไทย

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

"ร้อยสีสัน พรรณลีลา สุนทราภรณ์" ฉลองครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี โดยครูเอื้อ สุนทรสนาน บุคคลสำคัญของโลก
ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี 
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 60 เวลา 13.15-17.30 น.


บัตรมีจำหน่ายที่ บัตรราคา 2000 บาท จองที่โทร 094 348-1177; ราคา 1500 บาท จองที่โทร 081 443-6714; ราคา 1000 บาท จองที่โทร 081 907-1986 และ ราคา 500/800 บาท จองที่โทร 081 882-5585 

วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ ละดาวค้างฟ้าสุนทราภรณ์ กับคอนเสิร์ตแห่งความประทับใจ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล...ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium