ยินดีต้อนรับ
 
ห้องคาราโอเกะมีไว้เพื่อการบันเทิง
ในหมู่มวลสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์ มีกติกาในการเปิดห้องและใช้ห้องดังนี้...
 
 
สมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์ทุกท่านสามารถขอเปิดห้องได้โดยส่งรูปถ่ายปัจจุบัน และแจ้งความจำนงไปที่อีเมล์ websuntaraporn@gmail.com การเปิดห้องท่านต้องทำด้วยตนเองเท่านั้น
 
ห้องคาราโอเกะ ไม่มีบริการเปลี่ยนชื่อห้อง การลาออกเพื่อให้ห้องเดิมหายไป และสมัครในชื่อใหม่ ห้องใหม่จะถูกลบทันทีเมื่อตรวจพบ และอาจระงับบริการทุกอย่างบนเว็บแก่ท่านที่ละเมิด
 
การใช้รูปคนอื่นหรือการใช้ชื่อสมาชิกท่านอื่นมาเปิดห้อง จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นการหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิด บ้านคนรักสุนทราภรณ์จะดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยการยกเลิกสิทธิในการรับบริการจากเว็บทั้งหมด
 
เพลงที่ท่านจะส่งต้องเป็นเพลงที่ท่านร้องเองเท่านั้น ถ้าเป็นเพลงร้องคู่ อีกฝ่ายต้องเป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์ที่มีห้องคาราโอเกะเป็นของตนเองด้วย
 
เพลงที่ท่านจะส่งต้องเป็นบทเพลงสุนทราภรณ์เท่านั้น และเป็นเพลงที่มีปรากฎในห้องบทเพลง การหลีกเลี่ยงโดยเจตนา เช่น ใส่ชื่อเพลงไม่ตรงกับเพลงที่วาง ลงเพลงที่มีชื่อซ้ำกับเพลงสุนทราภรณ์ หรือแม้แต่ไปวางเนื้อเพลงที่ไม่ใช่บทเพลงสุนทราภรณ์ในห้องบทเพลงเพื่อให้ส่งเพลงผ่าน อาจเป็นเหตุให้ห้องเพลงถูกยกเลิกถาวร
 
เพลงที่ท่านร้องต้องไม่มีการแปลงเนื้อให้ผิดไปจากเดิมโดยเจตนา เช่น จงใจแปลงเนื้อเพลง หรือชายเปลี่ยนเนื้อร้องเพื่อที่จะร้องเพลงหญิง หรือหญิงเปลี่ยนเนื้อเพื่อที่จะร้องเพลงชาย
 
เพลงที่ส่งต้องเป็น mp3 ที่มีขนาดไม่เกิน 6 MB และต้องมีดนตรีประกอบ
 
ท่านสามารถส่งเพลงได้เองที่ห้องของท่าน
 
ท่านสามารถลบเพลงได้ด้วยตนเอง
 
ท่านสามารถใช้ห้องกลางในห้องคาราโอเกะ ห้องมุมพักผ่อน ห้องสุนทราภรณ์ออนไลน์ และห้องพบปะพูดคุย ในการแนะนำเพลงของท่าน โปรดงดใช้ห้องกระทู้ เพื่อชักชวนให้มาที่ห้องของท่านหรือห้องของท่านอื่นโดยเด็ดขาด ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ
 
โปรดงดแจกไฟล์เพลงที่ห้องเพลงของท่านในทุกรูปแบบ ถ้าละเมิด ห้องเพลงของท่านจะถูกยกเลิกอย่างถาวร โดยไม่มีการแจ้งเตือน
 
ห้องคาราโอเกะก็เช่นเดียวกับห้องอื่น ๆ บ้านคนรักสุนทราภรณ์ ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือมีเนื้อหาไม่สุภาพ รวมทั้งข้อความต่อว่า ให้ร้าย แขวะ หรือสั่งสอนผู้อื่นโดยไม่สุภาพโดยเด็ดขาด
 
โปรดดูแลห้องของท่านให้อยู่ในกติกา ถ้าพบข้อความใดที่ผิดกติกาหรือไม่เหมาะสม หรือที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย โปรดลบทันทีโดยคลิกที่ตัวโน้ตสีเขียวหน้าข้อความที่ต้องการลบ การไม่ลบ อาจทำให้เข้าใจผิดว่าท่านเห็นด้วยหรือรู้เห็นกับการกระทำดังกล่าว
 
 
 
คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกโปรดคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน