1. โรงเรียนวัดรางบัว (43470)
2. พรหมลิขิต (40206)
3. กระซิบสวาท (37917)
4. กรุงเทพราตรี (35481)
5. โยสลัม (32995)
6. ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน (32247)
7. ขอให้เหมือนเดิม (29606)
8. ขอพบในฝัน (26435)
9. ชื่นชีวิต (26188)
10. รำวงสาวบ้านแต้ (26154)