1. โรงเรียนวัดรางบัว (44404)
2. เก่าไปใหม่มา (42831)
3. พรหมลิขิต (41817)
4. กระซิบสวาท (39901)
5. กรุงเทพราตรี (36809)
6. โยสลัม (34213)
7. ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน (33440)
8. ขอให้เหมือนเดิม (31047)
9. ใต้ฟ้าราม (30270)
10. รำวงสาวบ้านแต้ (28837)