1. ใต้ฟ้าราม (101700)
2. โรงเรียนวัดรางบัว (44811)
3. เก่าไปใหม่มา (44631)
4. พรหมลิขิต (43202)
5. กระซิบสวาท (41736)
6. กรุงเทพราตรี (38336)
7. โยสลัม (35067)
8. ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน (34745)
9. ขอให้เหมือนเดิม (32691)
10. รำวงสาวบ้านแต้ (30499)