1. ใต้ฟ้าราม (217209)
2. เก่าไปใหม่มา (45644)
3. โรงเรียนวัดรางบัว (45281)
4. พรหมลิขิต (44009)
5. กระซิบสวาท (42662)
6. จูบในใจ (40404)
7. กรุงเทพราตรี (39132)
8. โยสลัม (35799)
9. ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน (35511)
10. ขอให้เหมือนเดิม (33721)