1. โรงเรียนวัดรางบัว (44034)
2. พรหมลิขิต (40828)
3. กระซิบสวาท (38769)
4. กรุงเทพราตรี (36002)
5. โยสลัม (33564)
6. ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน (32751)
7. ขอให้เหมือนเดิม (30119)
8. รำวงสาวบ้านแต้ (27387)
9. ขอพบในฝัน (27069)
10. ชื่นชีวิต (26530)