เพื่อป้องกันการส่งเพลงซ้ำ
โปรดตรวจสอบก่อนว่าเพลงที่ท่านจะส่ง
มีอยู่ที่ห้องบทเพลงแล้วหรือไม่...ขอบคุณค่ะ
(เพลงซ้ำจะส่งไม่ไปค่ะ)
 

*ชื่อเพลง 

ทำนองโดย 

คำร้องโดย 

ขับร้องโดย 

ขับร้องโดย 

ขับร้องโดย 

ขับร้องโดย 

*เนื้อเพลง
เกร็ดเกี่ยวกับเพลง
*ผู้ส่ง


_chat