ราชบุรีศรีวิภา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พร พิรุณ
ทำนอง พร พิรุณ     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ราชบุรีศรีเมือง
งามประเทืองสมเป็นเมืองราชบุรี
อดีตรุ่งเรืองธานี
สุวรรณภูมิแสนโสภี สว่างโรจน์รังสีแห่งธรรม
ราชบุรีพิมาน
แดนโอฬารสวยตระการประดิษฐ์กรรม
ปูชนีย์ศรีวิไลนำ
เมืองที่มีศีลธรรม ประชาน้อมนำล้วนทำความดี
แม่กลองสายธารกว้างใหญ่
เปรียบธารน้ำใจแห่งราชบุรี
อุดมพืชพันธุ์หลายหลากมากมี
ไร่นาเขียวขจี กุ้งปลามีอยู่ทั่วไป
ราชบุรีศรีวิภา
ชาวประชาหญิงชายงามสง่าวิไล
กิริยานั้นตรึงหทัย
ชนทั่วไปเปี่ยมน้ำใจ จะมองหนใดพบรอยไมตรี

พานทองรับรองพระบาท
ศาสตราวุธราชนั่นตราบุรี
เปรียบดังความรักมากมี
เทิดเกียรติพระภูมี รักชาติไทยนี่ยิ่งชีวิน
เทิดด้วยสามัคคี
ดวงชีวีโน้มภักดีต่อแผ่นดิน
ไทยพงศ์ยั่งยงอาจิณ
ราชบุรีรักผืนแผ่นดิน หลั่งเลือดรักรินรักษาผไท

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว
ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสวรรค์
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ครูปัน
©

ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล

ลำนำเพลง คลิกที่นี่

เกร็ดเพลง
จังหวะสโลว์
ครูปัน
© ทำนอง - เอื้อ สุนทรสนาน
ดำริ
© เป็นเพลงประจำ กองพันทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ราชบุรี
บันทึกเป็นแผ่นเสียง มี 2 เพลง คือ ราชบุรีศรีวิภา - มาริษา
วิมานทหารช่าง - วรนุช นำหมู่
ดำริ
© จังหวะ โบเลโร่ เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ครูเพิ่ม คล้ายบรรเลง
วรวิทย์
 
เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงราชบุรีศรีวิภา
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium