มาร์ชวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
วิทยาลัยครูชูชื่อสมญาระบือชนเลื่องลือเด่นอยู่
บุรีรัมย์ตราตรูสมศักดิ์ของครูทรงค่า
วิชาปัญญาเกินใครระเบียบวินัยไกรเกริกไปทั่วหล้า
ประวัติงามหนักหนาฉายชูน่านิยม

ประหนึ่งแสงเทียนพราวพร่างส่องทางชี้ชวนชื่นชม
ใช้วิชาค่าควรนิยมสรรค์สร้างสังคมร่มใจ
จิตจ่อรักวงศ์พงศ์เผ่าแนบเนาสิในหทัย
สีเหลืองม่วงโชติช่วงพิไลแม้ยามห่างไกลไม่ลืม

ร่วมกายใจรักใคร่ผูกพัน
น้องพี่รักกันมั่นไปฤทัยเปรมปลื้ม
สามัคคีกันเป็นนิรันดร์สัมพันธ์ดูดดื่ม
ไม่เลือนลืมเพื่อนใจครองรักใคร่ไม่คลาย

เทิดชาติเคารพศาสน์มั่นคง
ภักดีในวงศ์จักรีมิมีวันหน่าย
รับใช้ประชาไม่ร้างราทั้งใจและกาย
ให้เกียรติครูขจายโรจน์เรืองไปทุกยาม

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว
ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสวรรค์
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
©


ลำนำเพลง คลิกที่นี่

เกร็ดเพลง
เพลงประจำวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เทพกร บวรศิลป์
 
เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium