มาร์ชวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
วิทยาลัยครูชูชื่อสมญาระบือชนเลื่องลือเด่นอยู่
บุรีรัมย์ตราตรูสมศักดิ์ของครูทรงค่า
วิชาปัญญาเกินใครระเบียบวินัยไกรเกริกไปทั่วหล้า
ประวัติงามหนักหนาฉายชูน่านิยม

ประหนึ่งแสงเทียนพราวพร่างส่องทางชี้ชวนชื่นชม
ใช้วิชาค่าควรนิยมสรรค์สร้างสังคมร่มใจ
จิตจ่อรักวงศ์พงศ์เผ่าแนบเนาสิในหทัย
สีเหลืองม่วงโชติช่วงพิไลแม้ยามห่างไกลไม่ลืม

ร่วมกายใจรักใคร่ผูกพัน
น้องพี่รักกันมั่นไปฤทัยเปรมปลื้ม
สามัคคีกันเป็นนิรันดร์สัมพันธ์ดูดดื่ม
ไม่เลือนลืมเพื่อนใจครองรักใคร่ไม่คลาย

เทิดชาติเคารพศาสน์มั่นคง
ภักดีในวงศ์จักรีมิมีวันหน่าย
รับใช้ประชาไม่ร้างราทั้งใจและกาย
ให้เกียรติครูขจายโรจน์เรืองไปทุกยาม

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว
ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสวรรค์
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
©


ลำนำเพลง คลิกที่นี่

เกร็ดเพลง
เพลงประจำวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เทพกร บวรศิลป์
© ผิดนิดนึงนะครับ

วิทยาลัยครูชูชื่อ สมญาระบือเกียรติเลื่องลือเด่นอยู่
บุรีรัมย์ตราตรู สมศักดิ์ของครูทรงค่า
วิชาปัญญาเกริกไกร ระเบียบวินัยไกรเกริกไปทั่วหล้า
ประวัติงามหนักหนา ฉายชูน่านิยม

ประหนึ่งแสงเทียนพราวพร่าง ส่องทางชี้ชวนชื่นชม
ใช้วิชาค่าควรนิยมสรรสร้างสังคมร่มใจ
จิตจ่อรักวงศ์พงศ์เผ่า แนบเนาสีในหทัย
สีเหลืองม่วงโชติช่วงพิไล แม้ยามห่างไกลไม่ลืม

เรารวมกายใจรักใคร่ผูกพัน
น้องพี่รักกันมั่นไปฤทัยเปรมปลื้ม
สามัคคีกันเป็นนิรันดร์สัมพันธ์ดูดดื่ม
อยู่แห่งไหนไม่ลืม ยังรักปลื้มไม่คลาย

เราเทิดชาติเคารพศาสน์มั่นคง
ภักดีในวงศ์จักรีมิมีวันหน่าย
รับใช้ประชา ไม่ร้างราทั้งใจและกาย
ให้เกียรติครูขจาย โรจน์เรืองไปทุกยาม
เด็ก วคบร.
 
เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวิทยาลัยครูบุรีรัมย์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium