วิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
วิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์นี้นามสำคัญ
ผองเราคงมั่นร่วมผูกพันในสังคมเรา
วิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์น้องพี่พริ้งเพรา
พร้อมเพรียงในเหล่าหมู่แห่งเราเรารักมั่นคง

สุขหรือทุกข์เรานั้นไม่หวันไหว
สร้างสรรค์ไทยให้สูงส่ง
น้อมนำวิทยาพาไทยดำรง
ให้ยืนยงอยู่คู่ขวัญนิรันดร์กาล

ศูนย์รวมน้ำใจไมตรี
น้องพี่ร่วมรักสมัครสมาน
น้ำเงินเด่นเรืองวิชากฤดาการ
ชัชวาลโชติอยู่คู่ธาตรี

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว
ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสวรรค์
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
©


ลำนำเพลง คลิกที่นี่

เกร็ดเพลง
เพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทพกร บวรศิลป์
© เดิมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาจัดตั้ง"คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์"ขึ้นมา พอผ่านมาร่วมประมาณ ๘-๙ ปีก็ทะยอยแยกตัวจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ออกไปเป็น คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์

ในที่สุดทุกวันนี้กลายเป็น ๓ คณะดังกล่าว ส่วนพวกรุ่นก่อนที่เคยสังกัดคณะวิทยศาสตร์และอักษรศาสตร์(ว.อ.)ที่อยู่ด้าน"คณะ ฯลฯ อักษรศาสตร์" กลายเป็นพวกนิสิตเก่าที่ไม่มีคณะสังกัดเพราะคณะใหม่ที่แตกตัวออกมาไม่มีใช้ชื่อคระนี้สักราย กลายเป็นชาวอักษรศาสตร์ ม.ก.ที่มีอายุสั้นที่สุดเพียง ๗-๘ ปีก็ไม่มีคณะ..ฮา
สุนทร
© น่าจะสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์นะคะ
ยังไงเสียพวกเราก็เป็น"ลูกเกษตร"เต็มตัวค่ะ..
วอ.11
 
เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิทยาศาสตร์อักษรศาสตร์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium