ฟ้าเฉิดฉาย
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง จรี บุลประเสริฐ
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เมื่อยามเราพบกัน
รวมรักผูกพันสืบสายใย
สถาบันที่รวมรักไว้
พี่น้องคล้องใจไว้ไม่คลาย

โอ้ชาวสีฟ้างาม
ดังพฤกษ์แรกบานดอกแย้มปราย
เตรียมพร้อมทั้งจิตใจและกาย
เต็มฟ้าเฉิดฉายทุกเวลา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสาทให้ศึกษา
ปัญญาชนใช้ปัญญา
เสริมสร้างภาษามีค่าในสังคม

เปรียบเหมือนสินค้าไกล
เรือน้อยฝ่าไปกลางคลื่นลม
สินค้าจึงได้มานิยม
บรรลุสุขสมในความเพียร

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว
ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสวรรค์
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
©

ผู้ขับร้อง : พรศุลี

ลำนำเพลง คลิกที่นี่

เกร็ดเพลง
จรี บุลประเสริฐ เรียบเรียง
เพลงประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำริ
 
เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงฟ้าเฉิดฉาย
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium