มาร์ชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อำนาจ รัตนภูติ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
สุราษฎร์ธานีรุ่งเรืองสมเมืองคนดี
อีกธารตาปีนามพระธีรราชประทาน
เป็นแดนอุดมไม้ ปลา มะพร้าวมาเนิ่นนาน
เหล่าราษฎร์สุขศานติ์ มุ่งมั่นขยันทำกิน

มิ่งขวัญชาวเมือง
มีองค์พระธาตุ พุทธศาสน์ประเทืองถิ่น
ชนกตัญญูยิ่ง เมตตาอยู่อาจิณ
ร่วมรักแผ่นดินคนดีนี้ไชโย

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว
ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสวรรค์
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
©

ผู้ขับร้อง : ขับร้องหมู่

ลำนำเพลง คลิกที่นี่

เกร็ดเพลง
แต่งเมื่อ 17 มี.ค.2509
ดำริ
© ตกลงเพลงนี้เป็นใครแต่งกันแน่ เพราะข้อมูลประจำจังหวัด มีท่านขุนวิชาการพิศิษฏ์ แต่งนี่ครับ
ตนหน้า"บาล
© เพราะมาก

จองกุก
 
เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium