ดาวประจำใจ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สนิท ศ.
ทำนอง สนิท ศ.     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
คืนค่ำฟ้าเลือนขาดเดือนพราว
ประดับวับวาวแต่ดาวดวง
ทอส่องแสงงามอร่ามแดนสรวง
แม้เดือนเลื่อนลอยลับล่วง เหลือดวงดาวพราวไสว
ดวงหนึ่งนั้นดาวประจำเมือง
แววโรจน์แสงเรืองเรื่ออำไพ
ลอยเด่นนภาแจ่มจ้าสุกใส
สวยเกินดาราน้อยใหญ่ สูงไกลเกินใครหมายปอง
ประกายพรายแสงวาบวับ
ฟ้าระยับงามจับตาล้วนชวนมอง
แสงระยิบลอยอยู่ไกลลิบเรืองรอง
ดาวครองท้องฟ้าดาดาษเรียงราย
ประหนึ่งเพชรแพรวส่องแวววาม
ประดับฟ้าครามมพร่างพราวพราย
เป็นเพื่อนฟ้าคราขาดเด่นเดือนฉาย
ทุกราตรีมีแสงพรายหลายร้อยหลายพันแสนดวง

เธอเปรียบเหมือนดาวประจำใจ
เลอเลิศวิไลอยู่ในทรวง
เป็นเอกพธูอยู่แนบใจหวง
เหนือนารีใดทั้งปวง ขวัญดวงชีวันมั่นหมาย
ดวงเนตรของเธอจ้องคมวาว
เรืองโรจน์ล้ำดาวเด่นพราวพราย
ทอส่องแสงรักประจักษ์ใจหมาย
ฝังซึ้งตรึงใจมิวาย มิคลายรักเธอแท้จริง
จอดจิตใจหลงเสน่ห์โฉม
รักน้อมโน้มใจใฝ่ถนอมเอนอิง
ฟ้าระยิบดาวสั่งกระซิบวอนวิง
เธอจงรักจริงใจอย่ากลับกลาย
ครองสุขสัมพันธ์คู่กันไป
เป็นมิ่งขวัญใจไม่คืนคลาย
จนกว่าฟ้าดินดับสิ้นสลาย
สัญญารักเดียวมิคลาย หมายเธอร่วมเรียงนิรันดร์

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว
ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน
หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสวรรค์
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ณรงค์ศักดิ์ เลิศสุดวิชัย narongsak@beautygems.co.th
©

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่

เกร็ดเพลง
© เพลงนี้เป็นของวงดนตรี ธนาคารออมสินเชียงใหม่
นิมิตฯ
© พริ้วดวงดาวพราวไสว => เหลือดวงดาวพราวไสว(แก้แล้ว) ประดับวับวามพร่างพราวพราย => ประดับฟ้าครามพร่างพราวพราย(แก้แล้ว) พอส่องแสงรักประจักษ์ใจหมาย => ทอส่องแสงรักประจักษ์ใจหมาย(แก้แล้ว) จอดจิตใจหลงเสน่ห์โฉม => จ่อจิตใจหลงเสน่ห์โฉม("จอด" ถูกต้องแล้ว) (ขอบคุณครับ - นิมิตสวรรค์)
จำปาทอง
© ชอบมาก
นายสมัคร
© ชอบมากด้วยอีกคน
กฤตยารตี
© เพลงโปรดครับ
สินฟ้า
© line 14 ดาดาษ ควรเป็น ดารดาษ
line 16 ครามม ควรเป็น คราม
ศมน
© เป็นเพลงที่ไพเราะมาก ๆ ชอบที่สุด
ธนโชติ
© เป็นหนึ่งในร้อยที่ชอบที่สุด
ตะวัน
© ชอบเนื้อเพลงมาก ตอนนี้เป็นเพลงโปรด เพราะมากๆ
ตุ๊ก
© สุดจะโปรด โปรดสุดๆ
กัณฑ์
© ผลงานเพลงนี้เป็นที่ประจักษ์ว่า ครูเพลงแห่งล้านนาท่านนี้เป็นเพชรนํางามที่ควรค่าแก่การยกย่อง ไม่นับเพลงวังบังบานที่ลือลั่น เพลงอื่น ๆอาทิ ม่านฃีวิต ย่อมเป็นที่รู้กันอยู่แก่ใจ นําค้างบนแก้มสาว อุทยานกุหลาบ กล้วยไม้ หนู่เล็ก ไฟรัก เห่กากี....ฯลฯ อีกว่า 4,000 บทเพลง ดาวประจำใจ เป็นเพลงที่แต่งประดับให้วงสุนทราภรณ์มีสีสรรและชีวิตชีวาขึ้นอีกอักโข ขอปรบมือให้ด้วยความคารวะ
ธานินทร์
 
เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงดาวประจำใจ
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium