ร่มเกล้า
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(ญ.) คงไม่สิ้นหวัง เราไม่สิ้นหวังในครั้งนี้
ด้วยเรามียอดประมุขเป็นมิ่งขวัญ
คงไม่สลาย เราไม่สลายกระจายกัน
ต่างมุ่งมั่นจงรักภักดีผไท
(ช.) ด้วยเดชะพระบารมีเป็นร่มเกล้า
โลกของเราศิลปินดำรงได้
ได้ความหวังได้พลังกำลังใจ
ประทานให้ด้วยเดชะพระบารมี

* (หมู๋) เหมือนขาดน้ำได้น้ำในยามแล้ง
เหมือนขาดแสง ได้แสงเดือนเยือนผ่องใส
เหมือนขาดร่ม สมหมายได้ร่มไทร
เหมือนป่วยไข้ได้หมอมาบรรเทา
เหมือนหลงทาง พบทางในกลางป่า
เหมือนธาราหลั่งพิภพอบแดดเผา
เหมือนเรือแตกเห็นฝั่งยังทำเนา
เหมือนผู้เฒ่าได้ไม้เท้าไว้ก้าวเดิน

... ซ้ำตั้งแต่ *

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ศุลีพร-เจือนศักดิ์ นำหมู่

ลำนำเพลงร่มเกล้า


 
เชิญส่งลำนำเพลงร่มเกล้า


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium