รักแน่หรือ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
หากเธอนั้นจริงจิตคิดถึงฉัน
ถึงแม่น้ำจะกั้นฉันไปได้
นอกจากเธอมิกังวลและจนใจ
แต่ฝั่งนี้ก็มิใช่ชายไม่มี

** หากเธอคิดถึงฉันมั่นใจแน่
แม่น้ำแผ่ก็ไม่ขวางทางวิถี
นอกจากเธอจะเห็นมันกั้นเรานี้
ก็อยู่ที่ใจเธอ เออโง่จริง

ร้องซ้ำท่อน **

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ / เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : อารีย์ นักดนตรี (บันทึกเสียงครั้งที่ 1) , มยุรินทร์ สุขยิ่ง (บันทึกเสียงครั้งที่ 2)

ลำนำเพลงรักแน่หรือ


© หากว่าเธอมีรักแท้ให้แก่ฉัน
สิ่งใดกั้นไม่อาจขวางทางเธอได้
อยู่ที่เธอมีรักแท้ไม่แปรใจ
รักแน่ไหมสอบถามได้ที่ใจเธอ
หญิงไทย
 
เชิญส่งลำนำเพลงรักแน่หรือ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium