เพราะรักที่รัก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง สมศักดิ์ เทพานนท์     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ที่รัก ที่รัก ที่รัก หัวใจกระซิบคำฝาก
ที่รัก ที่รัก ถามจิตถามใจถามทัก
ถามตัว ถามรัก
ถามซักเธอว่ารักใคร
ที่รัก ที่รัก ที่รัก ขอเรียกเธอให้เต็มปาก
ที่รัก ได้ไหม
ขอจิตขอใจขอกายขอตัวขอไว้
ขอชมให้ชื่นอุรา

หวงกายหวงใจหวงจิตหวงสิทธิ์
เพราะใจรักหนักหนา
ถ้าไม่รักไม่ข้องเกี่ยวให้เสียเวลา
ล่วงเกินขวัญตาเพราะรักใช่ว่าทำลาย
เพราะรักที่รัก ที่รัก ที่รัก รักจนหลง
จนลืมยากยิ่งนักไม่คลาย
หลงจิตหลงใจหลงกายหลงงมงาย
หลงตายเพราะเธอก็ยอม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สมศักดิ์ เทพานนท์

ลำนำเพลงเพราะรักที่รัก


 
เชิญส่งลำนำเพลงเพราะรักที่รัก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium