แรงเลือดหมู
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
พวกเราน้อง ภาคภูมิฤดี รักกันที่สีเดียว
พี่ปองน้องเกี่ยวเราถือเลือดเดียวเกี่ยวใจสัมพันธ์

อยู่เหนือหรือใต้ เจอะกันทิศใด รักกันได้นิรันดร์
เลือดหมูหรือนั่น อ๋อเลือดเดียวกันทุกวันพลันปลื้มใจ

ถึงงานจะต่างก็ดีแต่มีเลือดหมูเป็นสีผูกใจ
ร่วมสีรวมกายร่วมใจ จะอยู่แห่งไหนก็เลือดเดียวกัน

ถิ่นเราไว้ชื่อ หยิ่งในฝีมือ รักในชื่อสัมพันธ์
เลือดหมูหรือนั่น อ๋อเลือดเดียวกันทุกวันพลันปลื้มใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... จำปาทอง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
จำปาทอง

ลำนำเพลงแรงเลือดหมู


 
เชิญส่งลำนำเพลงแรงเลือดหมู


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium