กลุ่มชาวนา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
พร้อม) งามรวงข้าวพราวไสว
กวัดแกว่งไกวไปในสายลม
น้อมโน้มภินันท์สัญลักษณ์รมย์
ฉายโฉมสังคมสมบูรณ์พูนผล

หมู่ชาย) ชาวนาสร้างชาวนาสรรค์
ต่างช่วยกันบันดาลผลดล
พร้อมพัฒนาฐานะชั้นชน
ยกยุ้งฉางตนสูงเทียมกันทั่ว

หมู่หญิง) กลุ่มพวกเราชาวนา
มีปฏิญญาใจตัว
เทินกลุ่มเทิดไว้เหนือหัว
ดังบัวบานบวง

พร้อม) ชุมนุมกลุ่มชาวนานี้
ก่อให้มีความหวังทั้งปวง
ชีวิตนิจจาหรรษาสมทรวง
ถวิลทุกดวงหวงดินแดนไทย

พร้อม) ไกรเกรียงแกร่งแรงรังสรรค์
เลือดฉกรรจ์มันร้อนเร้าใจ
เรารักฟ้าดินสินธุ์ใสไหลไป
รักพฤกษ์หลงไพรพิไรลมฝน

หมู่หญิง) จนในกลุ่มชาวนานั้น
ต่างผูกพันกันดีทุกคน
รักสามัคคีนี้คล้ายคล้ายมนต์
ชุบขวัญชั้นชนชื้นชูชีวา

หมู่ชาย) กสิกรเกรียงไกร
ขึ้นชื่อว่าไทยประชา
ชาติศาสนาราชา
คือตราใจตน

พร้อม) ชาวนาศักดิ์ชาวนาศรี
ต่างสร้างดีทำดีทุกคน
รักศีลรักธรรมล้ำฟ้าสากล
พร้อมแล้วพบตนเป็นคนดีงาม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... จำปาทอง/เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่
1) จังหวะมาร์ช
2) บันทึกเสียงกับบริษัทกมลสุโกศล จำกัด ในนามแผ่นเสียงลองเพลย์ ตราสุนทราภรณ์หน้าสีส้ม สปรีด 33 1/3 รอบต่อนาที ชุด "แผ่นดินของเรา" รหัสแผ่น SLP.709
3) เพลง "กลุ่มชาวนา" อยู่ในหน้า 1 เพลงที่ 4
4) ปกหลังพิมพ์ว่า

บริษัท กมลสุโกศล จำกัด แผนกแผ่นเสียง

เสนอ เพลงจากคณะ "สุนทราภรณ์" ชุด "แผ่นดินของเรา"

แผ่นเสียงชุดนี้ รวมเพลงแห่งความสนุกสนานในเทศกาลต่าง ๆ ของพี่น้อง ตามชนบทไทยทุกท้องถิ่นไว้ได้มากที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะถูกใจแฟนเพลงอย่างกว้างขวาง

บรรเลงและขับร้อง โดย ชาวคณะ "สุนทราภรณ์"

หน้า 1
1. แผ่นดินของเรา-สโลว์
ขับร้องหมู่
2. ชาวทุ่ง-ดิ๊กซี่
เลิศ ประสมทรัพย์
3. ชมรมชาวนา-ฟ๊อกทร๊อต
ขับร้องหมู่
4. กลุ่มชาวนา-มาร์ช
เลิศ-ศรีสุดา นำหมู่
5. พุทธศาสน์คู่ไทย-สโลว์
บุษยา รังสี
6. ธรรมเป็นอำนาจ-มาร์ช
ขับร้องหมู่

หน้า 2
1. ระบำบ้านนา-ปาทังก้า
ขับร้องหมู่
2. รำวงชวนเกี่ยว
ขับร้องหมู่
3. รำวงเสียงกลองสื่อรัก
ขับร้องหมู่
4. รำวงบ้านนา
ขับร้องหมู่
5. ลำโขงลำรัก-รำวง
ขับร้องหมู่
6. รำวงสุขสำราญ
ขับร้องหมู่

LONG PLAYING 33.1/3 R.P.M. RECORD
Manafactured By
THAI PHONOGRAPH RECORD CO.,LTD.
Distributed by
KAMOL SUKOSOL CO.,LTD.

PRINTED BY : TAI THONG BANGKOK.
จำปาทอง/เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงกลุ่มชาวนา


 
เชิญส่งลำนำเพลงกลุ่มชาวนา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium