หนึ่งน้อยปอยผม
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
หนึ่งน้อยปอยผม งามซึ้งสวยสมชมชื่นชวนฝัน
ฝันย้อนยัง...ครั้งคืนวัน เรารักกันพันจิตมั่น
ขวัญเอ๋ยขวัญมันสั่นคลอน
เผ้านิดผมน้อย..ปอยหนึ่ง
ผมหนึ่งปอยคอยรัดรึงเร้าอาวรณ์ เส้นไหมใยอ่อน
ฉันยังซ่อนหมอนฉะอ้อน...นอนจูบพลาง
หนึ่งน้อยปอยผม ชวนฉันภิรมย์ดมกลิ่นรินสาง
สางสาวน้อย...ลอยเลือนลาง
มนต์รักนางยังไม่ห่าง ร้างเอ๋ยร้างจางจากใจ
เผ้ารักผมร้างยังอยู่ โถอยู่ยังรังฉันดูชู้อาลัย
โอ้ผมพรมไหล่ ฉันยังเกลือกหัวใจใกล้....ใยสวาทเราบ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์ , ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์

ลำนำเพลงหนึ่งน้อยปอยผม


 
เชิญส่งลำนำเพลงหนึ่งน้อยปอยผม


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium