แววมยุรา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรต พุฒินันท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ทรงพระ มหากรุณา ธิคุณ
พระบารมี อบอุ่น เหนือเกศา
ธ ทรงปลูก ต้น แววมยุรา
งามสง่า ชูศักดิ์ เป็นหลักชัย
อีกนัยหนึ่ง มีชื่ออ้าง หางนกยูง
พฤกษาสูง ทอดกิ่งกว้าง สล้างไสว
ฤดูหนึ่ง เขียวขจี มีแต่ใบ
ฤดูใหม่ ผลิแค่ดอก ออกเต็มแทน
เหลืองปนแดง เลื่อมระยับ สลับสี
เป็นสัญลักษณ์ สักขี ที่หวงแหน
จงสถิต เสถียรอยู่ คู่โดม แดน
เสมือนแม้น แผ่นดินอยู่ คู่ฟ้าเอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี

ลำนำเพลงแววมยุรา


 
เชิญส่งลำนำเพลงแววมยุรา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium