เกษตรศาสตร์ขวัญ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
งามวิไลคล้ายแดนสวรรค์
เกษตรศาสตร์ขวัญ นามสำคัญนั้นตรึงหทัย
สถาบันเด่นในเกียรติไกร
รักเชิดชูไว้ในฤทัยไม่มีลืมลง

แดนฤดีนี้เคยสุขสันต์
เกษตรศาสตร์ขวัญ มีสัมพันธ์รักอันยิ่งยง
มีน้ำใจสดใสมั่นคง
น้องพี่ธำรงความรักคงยั่งยงยืนนาน

ถิ่นนี้คือที่กล่อมเกลา
นำทางเราก้าวไกลทุกด้าน
หล่อหลอมเรามาเนิ่นนาน
พาดวงมานผูกพันไม่วาย

อันพระคุณนั้นเกินเสกสรร
เกษตรศาสตร์ขวัญ นานนิรันดร์ฤทัยไม่คลาย
กายร้างไกลแต่ใจมั่นหมาย
ขอเทิดทูนไว้ในฤทัยไม่มีวันลืม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... Rexko
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล

ลำนำเพลงเกษตรศาสตร์ขวัญ


 
เชิญส่งลำนำเพลงเกษตรศาสตร์ขวัญ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium