สวรรค์ มช.
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เขตฟ้ายามราตรีมีแสงดาราเรืองไร
เพลงฝันบรรเลงไประเริงเร้าในอุรา
เขตรั้วเรา ม.ช.คลอเคล้าดนตรีลีลา
เสกสรรค์บรรเลงพาสำรวลระเริงรื่นใจ

(หมู่) เขตสวรรค์ฝันเฟื่องชีวา
ร่วมรักวิญญาเริงร่าสดใส
มาซิมาสนุกกันไว้ ช่าช่ากันให้เบิกบาน
สิ้นทุกข์สนุกสนานเขตนี้วิมานซึ้งซ่านวิญญาณ์
มาซิเราจงอย่ามัวช้าดนตรีลีลาช่าช่าเริงรื่น

ถิ่นนี้มีชีวัน สุขสันต์รวมกันวันคืน
มั่นรักกันยงยืนสัมพันธ์ชิดชื่นหทัย
ม่วงสีคือชีวันถิ่นขวัญภูพิงค์อำไพ
เขตฝันอันภูมิใจเชียงใหม่ของเรารื่นรมย์

(หมู่) อย่าอยู่ช้ามาเถิด ม.ช.
อย่าคิดรีรอมาร่วมชื่นชม
เพลงช่าช่าฟังน่าสุขสมลีลาสังคมร่วมกัน
เขตรั้วเชียงใหม่สุขสันต์
ด้วยรักสัมพันธ์น้องพี่สดใส
ถึงแม้เราจะอยู่แห่งไหน
ม.ช. ภูมิใจรักใคร่มั่นคง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... -
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
เป็นเพลงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

ลำนำเพลงสวรรค์ มช.


 
เชิญส่งลำนำเพลงสวรรค์ มช.


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium