สหมณฑลราชบุรี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พลตำรวจตรีจรัส วงศาโรจน์-ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
สหภูมิมณฑลราชบุรี
เทิดทูนศักดิ์ศรีปฐพีของไทย
ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณฯ นครปฐม
ราชบุรีเลื่องชื่อ สมุทรสงครามลือนาม
อีกทั้งเมืองสมุทรสงคราม กล้าหาญชาญชัย

เป็นเมืองหน้าด่านชาญศึก
ต่อสู้ศัตรูหาญฮึก ไม่ว่าเหนือใต้
สหภูมิมณฑลราชบุรี สามัคคีกันไว้
ทั้งแปดเมืองเกรียงไกร ประวัติยิ่งใหญ่ลือชา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์


ลำนำเพลงสหมณฑลราชบุรี


 
เชิญส่งลำนำเพลงสหมณฑลราชบุรี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium