สังคมศาสตร์เกษตร
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
พื้นแผ่นดินถิ่นไทย ใกล้ไกลนั้นก็ไทยพงศ์พันธุ์เดียวกัน
พี่น้องเลือดไทยผูกพัน ทุกข์ยากช่วยกันปันกันนานมา
ด้วยน้ำใจกล้ากาจ เราผองสังคมศาสตร์เกษตรทั่วหน้า
หมายมั่นช่วยกันพัฒนา เพราะได้ศรัทธาในค่าแห่งคน
สังคมไทยจะแกร่ง เพราะน้ำแรงไทยก่น
ช่วยกันค้น ยอมทนผจญภัยผอง
สามัคคี เรามั่นมิหวั่นทุกข์ใด น้ำใจใฝ่ปอง
ฟ้าสีทอง ครองขวัญพราวผ่อง สังคมรมย์รื่น

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... -
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ชาวคณะสุนทราภรณ์

ลำนำเพลงสังคมศาสตร์เกษตร


 
เชิญส่งลำนำเพลงสังคมศาสตร์เกษตร


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium