ลาขอนแก่น
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ลา ลา ลาแล้วต้องลา แผ่นดินแผ่นฟ้าร่ารมย์
ลา ขอนแก่นแดนเคยชิดชม ลาแดนสังคมของชาวดินแดงแหล่งขวัญ
จำลา จำร้างห่างไกล แต่ใจข้าไซร้ผูกพัน
จำขามแก่น เจดีย์สำคัญ จำความรักมั่น สัมพันธ์ในแดนแห่งเรา

สีฐานแหล่งแรงน้ำจิต มวลมิตรงาม ยืนยังดังขามแก่นเนา
จึงระกำที่จำร้างไกล ใจแสนเศร้า คราไหนเล่าได้หวนกลับมา
ลา ลา ลามิตรติดเตือน ไม่เลือนไม่ร้างอุรา
ลาขอนแก่น แดนงามขวัญตา ดวงใจของข้าทุกคราอาลัยไม่คลาย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี

ลำนำเพลงลาขอนแก่น


 
เชิญส่งลำนำเพลงลาขอนแก่น


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium