สิ้นเวร
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ทำนอง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ด้วยเวรหรือกรรมทำก่อนปางใด
บั่นทอนหัวใจ ระทมเศร้า เฝ้าเปลี่ยนใจหมาย
โอ้ใจรักเอ๋ย เคยชื่น ยังคืนกลับกลาย
แล้วมิวาย เสียดายรักระทม ตรมครัน

โอ้เวรหรือกรรมทำให้อารมณ์
กลับใจนิยม อารมณ์ส่ง ให้จงจิตถอน
เปลี่ยนใจไปแล้ว ว้าเหว่ รวนเรจิตครัน
คิดถึงวัน สิ้นเวร สิ้นรัก สิ้นใจ

โอ้ใจหนอใจใยเฝ้าเวียนวน
ไม่วายระทม ตรมใจหม่น ทนเบื่อไม่ไหว
เหตุใดช่างเหลิง ใจเปลี่ยน วนเวียนเรื่อยไป
ถึงวันใด ใจจึงจะมีแปร แน่นอน

โอ้เวรหรือกรรมนำจิตเพราะร้าง
ติดร้อนเพราะร้าง รักใหม่ ดั่งไฟสุมขอน
เปลี่ยนใจไปแล้ว เพลิงเก่าร้อนเร่าติตฟอน
หวังอาทร สิ้นใจ สิ้นรัก สิ้นเวร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์

ลำนำเพลงสิ้นเวร


 
เชิญส่งลำนำเพลงสิ้นเวร


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium