ศรีตรัง
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ศรีตรัง ฝังใจ
ผูกพันหทัยให้ถือในสัญญา
น้ำเงิน โสภา
ที่เป็นขวัญตาในอาณาจักรเรา
ศรีตรัง แสนงาม
เชิดชูเขตคามอยู่ทุกยามเย็นเช้า
ศรีตรัง แดนเรา
ยิ่งมองปองเร้าใจผองเราผูกพัน

* ปลุกเรานี้ สามัคคีรวมกัน
ปลอบเรานั้น ขวัญชีวันมั่นคง

** ศรีตรัง สัญญา
เชิดชูศรัทธาที่พร้อมพาประสงค์
มิคลาย จำนง
ที่เราประสงค์เราทะนงภาคภูมิ

(ซ้ำ * ,**)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... -
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์

ลำนำเพลงศรีตรัง


 
เชิญส่งลำนำเพลงศรีตรัง


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium