กบใต้กอบัว
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ขุนวิจิตรมาตรา
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
อันกบอยู่ใต้บัวบาน
มัวแต่งุ่มง่ามไต่คลาน
ตามโคลนตมดมดินดาน
มิเคยได้พานกลิ่นจงกล

แมลงภู่อยู่ไพรไกลตา
ยังอุตส่าห์มาเวียนวน
เชยชมเกสรเสาวคนธ์
เคลียเคล้าจงกลร่าเริงรมย์

บัวหอมหวน
เหมือนหญิงแน่งนวลงามน่าชม
แม้นชายคนใดงมงายโง่งม
อดชมต้องเสียทีคนไว

ดูกบใกล้ไม่ได้กิน
แมลงภู่ต่างถิ่นได้ไป
ดูเธอแล้วรำคาญใจ
จะเป็นอย่างไหนกบหรือแมลง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ไวโอลิน
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ

ลำนำเพลงกบใต้กอบัว


© ชอบเพลงเก่ามากๆๆ
Ploy
 
เชิญส่งลำนำเพลงกบใต้กอบัว


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium