วันสุนันทา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ถึงคืนถึงวันสุนันทาเริงร่าสดใส
ถึงวันคืนอิ่มใจ ปองใฝ่สราญ
ด้วยชีวิตมีค่าถึงคราชื่นบาน
สำราญพร้อมกัน

ฟ้างามน้ำเงินและชมพูดูช่างสดสี
สมคืนวันที่มี วันที่ผ่องพรรณ
อยู่ในสวนมีค่านี้มากี่วัน
พร้อมกันสมใจ

เคยดำเนินชมสวน
ทุกทางงามล้วนชวนใฝ่
มีมาลีที่ไหน
หมายใจปองคว้ามาชม

ถึงคืนถึงวันสุนันทาเริงร่าสุขสันต์
หัวใจเราผูกพันกันร่วมรื่นรมย์
เก็บดอกไม้มาสิ้น สินใจอุดม
ภิรมย์สมจินต์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
เป็นเพลงที่แต่งให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทา บันทึกเสียงที่กมลสุโกศล วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ พร้อมๆ กับเพลงแก้วเจ้าจอม
รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง

ลำนำเพลงวันสุนันทา


 
เชิญส่งลำนำเพลงวันสุนันทา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium