ลาก่อนเทพสตรี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ประทีป พฤกษกิจ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เทพสตรีที่รักทรงศักดิ์สูง
หางนกยูงพลิ้วงามเมื่อยามเห็น
ต้องอำลาสถาบันอันร่มเย็น
ช่อคูนเด่นเหลืองระย้าฝากอาวรณ์

ลาน้องพี่เพื่อนขวัญทั้งหวั่นไหว
แสนอาลัยอาจารย์ท่านเคยสอน
แล้งใบสนหวีดครางอย่างอาทร
ขอลาก่อนขอลาขอบฟ้าทอง

(ซ้ำทั้งเพลงอีกครั้งหนึ่ง)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
1. เพลงประจำวิทยาลัยครูเทพสตรี ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. จังหวะวอลทซ์
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงลาก่อนเทพสตรี


 
เชิญส่งลำนำเพลงลาก่อนเทพสตรี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium