มาร์ชกรมประชาสัมพันธ์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(*) กรมประชาสัมพันธ์
มั่นในสามัคคี
เรารักในหน้าที่
กอบกิจอันมีความดีสมบูรณ์ล้นค่า

กรมประชาสัมพันธ์
มั่นต่อปวงประชา
ชี้ทางสว่างชักพา
ศีลธรรมอาชีพสัมมา
ชี้ทางคุณค่าประชาธิปไตย

ซ้ำตั้งแต่ (*)

มั่นทั้งการและงาน
ระหว่างรัฐบาลและบริการผองไทย
แนะนำความหวังดีให้
เพื่อชาติเพื่อชนผองไทยต่างน้อมใจยินดีรับมา

ร่วมทั้งใจและกาย
ทั้งต้นและปลายถ้วนทั่วหญิงชายทุกหน้า
สรรพสิ่งนานารับบริการเรื่อยมา
เพื่อผองประชารับความก้าวหน้าสุขาภิญโญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่
เพลงประจำกรมประชาสัมพันธ์
ดำริ

ลำนำเพลงมาร์ชกรมประชาสัมพันธ์


 
เชิญส่งลำนำเพลงมาร์ชกรมประชาสัมพันธ์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium