รำวง วศ. สามัคคี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(สร้อย)
เราชาว วศ.รวมใจ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
เรามีสามัคคีกันมา
ผูกพันวิญญาณ์อุราเดียวกัน
เรามีสามัคคีกันมา
ผูกพันวิญญาณ์เหมือนชีวาเดียวกัน

ชาย) วันนี้วันดีว่างกิจ
ขอเพลินดวงจิตร่วมมวลมิตรสักวัน

หญิง) รำวงประสงค์เริงกัน
สามัคคีมั่นเราผูกพันรวมใจ

หมู่ชาย) ถึงเรียนเราก็เรียน

หมู่หญิง) และเพียรกันทั่วไป

พร้อม) ถึงรำเรารำได้
อย่างไฉไลใจเริงร่า

(สร้อย)

หญิง) เราชาว วศ. รักใคร่
ทุกแดนไกลใกล้ดังกอไม้ผูกพัน

ชาย) แดนใดก็รั้วเดียวกัน
รั้วแดนเรานั่นคือร่วมกันเป็นครู

หมู่หญิง) ผองเราภูมิหทัย

หมู่ชาย) สมใจปองเชิดชู

พร้อม) หนทางนำไปสู่
เกียรติของครูอันมีค่า

(สร้อย)

ชาย) เราชาว วศ.ทั่วหน้า
ศีลธรรมมีค่าต้องรักษาอนันต์

หญิง) ทรงความประพฤติเทียมทัน
ศีลธรรมคงมั่นมีกตัญญูดี

หมู่ชาย) วิชาเรามั่นคง

หมู่หญิง)ทั้งทรงภูมิที่มี

พร้อม) พร้อมเป็นครูเต็มที่
ศักดิ์ศรีเทียมทั่วหน้า

(สร้อย)

หญิง) เราชาว วศ.รักชาติ
ทั้งเทิดทูนศาสน์ดั่งชีวิตทั่วกัน

ชาย) ราชาเทิดเหนือชีวัน
รัฐธรรมนูญมั่นใจผูกใจบำเพ็ญ

หมู่หญิง) พร้อมเป็นครูที่ดี

หมู่ชาย) ทั้งมีใจเยือกเย็น

พร้อม) ศีลธรรมเราก็เด่น
เกียรติสมเป็นครูภายหน้า

(สร้อย)บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ-ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (ประสานมิตร)
ดำริ

ลำนำเพลงรำวง วศ. สามัคคี


 
เชิญส่งลำนำเพลงรำวง วศ. สามัคคี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium