เสน่ห์เภสัช
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เภสัชจำรัสขจี
เหนือแดนฤดีที่รักแห่งเรา
เหมือนฝันบรรเจิดจันทร์พันแสงแฝงเงา
ฉายโลมโฉมชาวเราเสาวภา

เภสัชประภาสประไพ
ไฉไลเร้าใจให้รักเรื่อยมา
รักหลงรอยรูปทรงตรงไหนนำพา
พริ้มตาฝันเพลินพาหรรษาซ่าน

ใต้ร่มกระถินณรงค์
เคยนั่งลงตรงวงล้อมหอมหวาน
ข้างกอเตยเคยสำราญ
ส่งกระแสแดดานควานคว้าอารมณ์

เสน่ห์เภสัชที่มี
เหมือนมนต์วดีที่ฟ้าพร่างพรม
ขลังหนาทางเมตตามหานิยม
เชื้อเชิญและชวนชมโฉมน้องพี่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... โย่ง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ

ลำนำเพลงเสน่ห์เภสัช


 
เชิญส่งลำนำเพลงเสน่ห์เภสัช


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium