มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
นักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนเตรียมทหาร
ใจและกายชายชาญ
เลือดทหารแรงกล้า
เกียรติศักดิ์รักข้าโสภา
โพ้นหล้าฟ้าแสนยากรไกร

นักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนเตรียมทหาร
เราทุกคนทำงาน
สร้างหลักฐานยิ่งใหญ่
ก็เพื่อดาวคร้างรุ่งฤท้ย
แฝงบ่าไหล่ไฉไลภูมิธรรม

(*) น.ต.ท. ต่างก็ซาบซึ้ง
น. น้ำหนึ่งใจเดียวเกลียวกล้ำ
ต. ตั้งใจแน่แน่วแล้วทำ
ท. นั้นคำทำไม่ได้ไม่มี

(ซ้ำตั้งแต่ * อีกครั้งหนึ่ง)

เรานักเรียนเตรียมทหาร
ชีวิตวิญญาณคืองานศักดิ์ศรี
ศึกษาวิชาชาตรี
ทฤษฎีปฎิบัติศรัทธา

เรานักเรียนเตรียมทหาร
ชีวิตวิญญาณชายชาญหาญกล้า
สุภาพผึ่งผายคล้ายตรา
เอกอุณาโลมทองของเรา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่

ลำนำเพลงมาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร


 
เชิญส่งลำนำเพลงมาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium