รักชาติยิ่งชีพ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หลวงรณสิทธิ์พิชัย
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เกิดเป็นไทยเป็นไทยดังนาม
เพียบด้วยความรักชาติยิ่ง
ทั้งใจทั้งกายทุกสิ่ง
อีกวาจาจริงทุกสิ่งไป

ชาติที่รักของไทย
เราควรเทิดไว้บูชา
มีคุณล้นเหลือล้นค่า
สุดจะพรรณนานับได้

เราเป็นไทย
ต้องใจมีความภักดิ์ชาติ
เราต้องพลีชีวาตม์
สละให้ชาติด้วยความหวังดี

มาเถิดพงษ์วงศ์วานของไทย
เรารวมใจดำรงคงชาติด้วยดี
รักชาติเรานี้ยิ่งชีพ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่
เป็นเพลงปลุกใจสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
จอมพลแปลก พิบูลสมคราม ใช้เพลงนี้เป็นเพลงสัญญาณเพื่อบอกให้พี่น้องชาวไทยทราบว่าคืนที่เปิดเพลงนี้จะมีการทิ้งระเบิด เพื่อให้ชาวบ้านมีช่องทางในการหลบหนีลูกระเบิดอย่างปลอดภัย
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงรักชาติยิ่งชีพ


 
เชิญส่งลำนำเพลงรักชาติยิ่งชีพ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium