สดุดีชาติไทย
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หลวงรณสิทธิพิชัย
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(หมู่ ช-ญ) ประวัติศาสตร์ชาติไทยแผ่ไพศาล
ใครก็ขานชื่อไทยไว้ถ้วนทั่ว
ไทยเก่งกล้าสามารถไม่ขลาดกลัว
แสดงตัวโลกรู้จักต่างทักทาย

(หมู่หญิง) สุโขทัยขอมรู้จักไทยนักสู้
เพราะไทยกู้เอกราชสมมาดหมาย
(หมู่ชาย) อยุธยาข้าศึกเห็นไทยเป็นชาย
เพราะไว้ลายไม่เป็นทาสเราชาติไทย

(หมู่หญิง) ครั้นกรุงธนคนไทยได้รู้จัก
ถึงแรงรักสามัคคีดีไฉน
(หมู่ ช-ญ) รัตนโกสินทร์ถิ่นของไทย
ทั่วทั้งใกล้ไกลตระหนักรู้จักเรา

(หมู่ชาย) ทั้งยุโรปอเมริกานานาชาติ
ไทยสามารถผูกไมตรีไม่มีเขลา
(หมู่ ช-ญ) ทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงรอบเรียงเรา
ล้วนพงศ์เผ่าผูกรักสามัคคี

(หมู่ชาย) มีเพื่อนเกลอไทยอย่าเพ้อว่าเกลอมาก
คราวลำบากเข้าด้วยกันหันหน้าหนี
จะพึ่งเพื่อนเพื่อนก็เอี้ยเพลียเต็มที
จะพึ่งชีหรือพึ่งสงฆ์ยังสงกา

(หมู่หญิง) อย่าเสียใจว่าใครใครไม่ให้พึ่ง
ยังคนหนึ่งพึ่งได้แท้แน่หนักหนา
(หมู่ ช-ญ) อันคนนั้นนั่นน่ะหรือคืออาตมา
จะพึ่งพาได้ทุกอย่างจนวางวาย

(หมู่ ช-ญ) อันเมืองไทยของคนไทยใช่แน่แน่
อย่าให้แปรเป็นอื่นขื่นขมหลาย
ดำรงราชย์ดำรงชาติศาสน์อย่าคลาย
เป็นจุดหมายมุ่งประสงค์จำนงนาน

(หมู่ ช-ญ) ชาติจะคงตรงที่เราเอาใจใส่
บำรุงไทยบำรุงเขตประเทศสถาน
อย่าถือเราถือเขาไม่เข้าการ
จงสมานจิตสมัครรักไทยไชโย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์, สบสันต์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ขับร้องหมู่
เป็นเพลงปลุกใจยุคแรก ๆ ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ต้นฉบับจากแผ่นเสียงโคลัมเบีย รหัสแผ่น GET 1 นับเป็นแผ่นแรกที่วงดนตรีสุนทราภรณ์ได้บันทึกเสียงกับแผ่นเสียงตรานี้ อีกหน้าหนึ่ง คือเพลง "จังหวะชีวิต" ที่คุณทัศนัย ชอุ่มงาม ขับร้องไว้
เทพกร บวรศิลป์, สบสันต์

ลำนำเพลงสดุดีชาติไทย


 
เชิญส่งลำนำเพลงสดุดีชาติไทย


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium