ยโสธร
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เมืองทองของเรา
งามพริ้งเพรายโสธรศรีเมือง
เจิดแจ่มประเทือง
ยโสธรฟุ้งเฟื่องและรุ่งเรืองศรี

ลำชีใสเย็น
ดังเหมือนเช่นเราร่มเย็นทวี
โอบเอื้ออารี
สายน้ำทวนล้นปรี่เราล้นที่น้ำใจ

รื่นเริงสุขสันต์
สร้างบุญพร้อมกันวันที่เซิ้งบ้องไฟ
แข่งเรือยาวไปใน
ท้องห้วยธารพาชื่นบานฤดี

คราวันสงกรานต์
เริงสำราญร่วมจัดงานทุกที
เด่นประเพณีสรงน้ำพระทุกปี
เย็นเย็นดีทุกวาร

ชมปูชนีย์
หลากล้วนมีความโสภีละลาน
โบสถ์และวิหาร
งามเหมือนแดนพิมานชวนสำราญชื่นใจ

ชมงานพระธาตุ
ส่องเห็นเงาพุทธศาสน์ครั้งกาลโพ้นไกล
อานนท์นั้นไซร้
คือพระธาตุวิไลประทับใจผองชน

กุก่องข้าวน้อย
เห็นเข้าแล้วพลอยซาบซึ้งคุณแม่ถน
เหล่าประชาชน
เคารพทั่วคนกลัวบาปดลผลกรรม

แดนยโสธร
ชาวนครยึดมั่นในธรรม
ชาติศาสน์กษัตริย์ล้ำ
ใครคิดกรายหมายย่ำเราน้อมนำชีพพลี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่

ลำนำเพลงยโสธร


 
เชิญส่งลำนำเพลงยโสธร


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium